Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració d'Arqueologia

 

En aquesta especialitat s’intervé sobre objectes procedents d’excavacions arqueològiques, tant terrestres com subaquàtiques.

Es treballa principalment sobre materials inorgànics -ceràmica, vidre, metall, pedra, estucs i mosaic- i també d’orgànics -os i fusta-.

Els objectes restaurats es documenten mitjançant els resultats de les anàlisis realitzades i els suggeriments més adequats per a la seva conservació a llarg termini.

També s’aprén a fer reproduccions amb diferents materials (fang, escaiola, resines) i suports (metacrilat, escuma de poliuretà...) per a facilitar el transport, emmagatzematge i exposició.