Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? BIBLIOGRAFIA
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal
Atractors

ALYDA DE VILLERS. [en línia] <http://www.geocities.com/alyrub/geometria.html> [consulta: setembre 2001]

BADIA, Joan, CASAS, Enric. "L'empordà". Gran Geografia Comarcal de Catalunya, 4. Barcelona: Fundació enciclopèdia Catalana, 1981.

CODOLÀ, XEVI. Atractors. Programa per trobar els atractors d'una funció, es pot trobar a l'annex.

EQUIP LAROUSSE. Gran Larousse català. Barcelona: Edicions 62 s.a., 1990

FRACTINT IMAGES. [en línia] <http://www.les.stclair.btinternet.co.uk/fractals/ fractin1.htm> [consulta: octubre 2001]

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   

FRASER, BLAIR. [en línia]. <http://kong.apmaths.uwo.ca/~bfraser/version1/
lorenzintro.html
> [consulta: novembre 2001]

HISTORY MATEMATICIENS. [en línia] <http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians> [consulta desembre 2001]

ICONBAZAAR. [en línia] < http://www.iconbazaar.com/fractals/> [consulta: gener 2002]

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. "Baix Empordà". Mapes Comarcals de Catalunya del Periódico,10

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. "Col·lecció 1:100000", dins mapa topogràfic de les comarques de Girona. Girona: Diputació de Girona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2000.

JOYCE, DAVID E. [en línia]. <http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/julia/explorer.html> [consulta: novembre 2001]

¿QUE ES UN FRACTAL?. [en línia] <http://www.galeon.com/fractart/Archivos/ intro.html> [consulta: novembre 2001]

MANDELBROT, Benoît. Los objetos Fractales. Barcelona: Tusquets editores, 1984.

MARE NOSTRUM. [en línia] <http://www.marenostrum.com> [consulta: gener 2002]

RUIZ, Miguel "Fractales, el orden que surgió del caos" dins Muy interesante. p. 70-74.

THE LORENZ EQUATIONS. [en línia] <http://segre.upc.es/nllab/lorenzintro-es.html> [consulta: setembre 2001]

THINK QUEST. [en línia] <http://library.thinkquest.org/12740/netscape/ landscapes/index.html> [consulta: setembre 2001]

XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA [en línia]. <http://www.xtec.es/centres/e3004438/meteo/nuvols/cirrus.htm> [consulta: octubre 2001]