Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? CÀLCUL DE LA DIMENSIÓ FRACTAL
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal MESURES DE LES DIFERENTS PARTS DE LA COSTA
Atractors

MESURES / CÀLCULS / FOTOGRAFIES (Part Pràctica del Treball)

Aquestes mesures són difícils de fer perquè no disposem d'instruments molt precisos, i això pot provocar que hi hagi errors.

El que he fet ha estat agafar mapes de 4 escales diferents i mesurar-los. En principi sembla que agafant dues escales diferents, ja n'hi hauria prou per poder trobar la dimensió fractal, però n'he volgut agafar més per poder comparar les dimensions que em donen amb les diferents escales, i comprovar si són iguals, o si hi ha diferències apreciables.

Mesurar els mapes no ha sigut tant fàcil com semblava en un principi. Primer havia pensat que podria fer-ho agafant un fil i posant-lo al voltant de la línia de la costa, i que s'aguantés i al final mirar quan mesurava el fil, però el fil no s'hi aguantava. Llavors vaig pensar de enganxar-lo amb cola, però el problema era que per desenganxar-lo, el mapa es faria malbé, i probablement el fil també.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
Llavors vaig optar per utilitzar un aparell que és una rodeta que va connectada a un petit aparell que mesura els centímetres que la rodeta corre. El problema és que no és molt exacte perquè el mapa és més fi que la rodeta. Malgrat tot, aquesta ha estat la manera que he utilitzat per fer les mesures, no en vaig trobar cap de millor.

Per solucionar el problema de la possible imprecisió de l'aparell, vaig decidir fer 5 càlculs de cada longitud, i agafar com a mesura bona la mitjana aritmètica de les 5 mesures. D'aquesta manera m'ha semblat que les mesures seran més precises. Per calcular tot això he utilitzat el full de càlcul. Les mesures i mitjanes es troben relacionades a la taula de continuació. També li he fet calcular (al full de càlcul) la longitud "real" de la costa que trobem en cada escala, per tal de poder veure com varia, i que com més petita és l'escala més gran és la longitud de la costa. Les diferents mesures fetes i la mitjana, estan en centímetres, i la longitud "real" trobada en cada escala en quilòmetres.

Mesures fetes a la part de Palamós al Cap de Begur:

Escala M1 M2 M3 M4 M5 Mitjana Longitud
1:50000
50
50
50,5
50
50
50
25
1:100000
22
22
22,5
22
22
22
22
1:250000
7,5
8
7,5
7,5
7,5
7,6
19
1:750000
2
2,5
2
2
2
2,1
7

Mesures fetes a tota la Costa Brava del Baix Empordà

Escala M1 M2 M3 M4 M5 Mitjana Longitud
1:50000
154
154
151
153
152
152,8
76,4
1:100000
72
71
69
71
69
70,4
70,4
1:250000
25
26
25,5
25
25,5
25,4
63,5
1:750000
7
7,5
7,5
7
7,5
7,3
54,75

Mesures fetes a la zona de la platja de Pals
(Punta de la Barra - Punta es Forn)

Escala M1 M2 M3 M4 M5 Mitjana Longitud
1:50000
22
21,5
21
22
21,5
21,6
10,8
1:100000
10,5
11
10,5
10,5
10,5
10,6
10,6
1:250000
4
4,5
4
4
4
4,1
10,25
1:750000
1
1
1,5
1,5
1,5
1,3
9,75

Amb aquests càlculs, s'observa que a la zona de la platja de Pals, la diferència de longitud de la costa si la mesurem amb diferents escales, és petita, en canvi en la zona de Palamós al Cap de Begur la diferència és força gran. En tota la costa Brava del Baix Empordà també la diferència és gran, però no tant.