Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? CONCLUSIONS
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal
Atractors
L'objectiu més important d'aquest treball era trobar la dimensió de la costa Brava del Baix Empordà i demostrar que era una fractal. Aquest objectiu s'ha assolit amb èxit, i un cop fetes totes les mesures he trobat que la dimensió de tota la Costa Brava del Baix Empordà, és de 1,1214. No és un nombre enter, com era de preveure i, per tant, podem constatar que realment té dimensió fractal.

Cal esmentar que a l'hora de buscar la manera de calcular les diferents mesures del mapa, he tingut petits problemes de metodologia, que finalment he aconseguit resoldre d'una manera satisfactòria. La tasca ha resultat engrescadora i més tenint en compte el resultat final.

Cal dir també que no va ser fàcil decidir quina informació posaria al treball i quina no. La informació sobre les fractals és molta, i sobre molts aspectes d'aquestes. Fins hi tot es podria fer un treball de recerca només sobre una fractal concreta, per exemple la de Mandelbrot.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
S'ha vist també que a la natura hi ha molts objectes que tenen propietats fractals i que es poden entendre millor coneixent els objectes fractals matemàtics.

Per acabar, dir que l'estudi dels fractals no és fàcil, però tampoc és ni molt menys tant difícil com em va semblar en un principi. Les matemàtiques que hi ha darrera les fractals són elementals i resulten suficients les estudiades al batxillerat, encara que els resultats obtinguts d'aquestes fórmules senzilles són sorprenentment complexos.