Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? GEOMETRIA FRACTAL
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal
Atractors
Una característica molt important de les fractals, és el fet de tenir dimensió fraccionària. La geometria que ens han ensenyat a l'escola, no descriu aquests fenòmens; per tant per tractar-los, cal estudiar un altre tipus de geometria, que és l'anomenada geometria fractal.

Mentre que la geometria euclidiana, la que ens han ensenyat i amb la qual treballem, descriu objectes simples (quadrats, triangles, polígons...) amb propietats senzilles, la geometria fractal descriu objectes més complexos que la geometria euclidiana no té en compte o els descriu només superficialment. La geometria fractal descriu millor la majoria d'objectes de la natura que no pas la geometria euclidiana.

Una línia recta té dimensió 1, en canvi una corba fractal tindrà una dimensió entre 1 i 2, depenent de l'espai que ocupi la corba. Per exemple, quan els nens petits dibuixen un arbre, dibuixen un rectangle de tronc, i una circumferència amb espirals com a branques: això és el que la geometria euclidiana descriu.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
En canvi, si volguéssim analitzar un arbre d'una manera més exacta, ens caldria utilitzar la geometria fractal. Si analitzem el conjunt de les seves fulles, veiem que no té dimensió dos, perquè no formen un pla, però tampoc té dimensió tres, el que passa és que n'hi ha moltes i tenen una dimensió difícil de descriure, que és el que anomenem dimensió fractal. Un altre exemple, és el que passa quan fem un mapa, utilitzant la geometria euclidiana descriurem la línia de la costa com un conjunt de línies, però si la línia de la costa té molts entrants i sortints, mai no es podrà reproduir la longitud real de la costa. Amb els instruments que tenim actualment, per poder mesurar exactament aquesta longitud, l'hauríem de fer a peu, i encara no seria exacte del tot sense definir fins quines entrades i sortides és important comptar. Per tant de la dimensió que té la costa, no en podem dir 1, per el que em vist, però tampoc 2, perquè el que passa amb la costa és una cosa estranya. La geometria que estudia aquests fenòmens és la geometria fractal, i de la dimensió dels objectes que descriu se'n diu dimensió fractal, perquè no és un nombre enter.

Una de les característiques més importants de la geometria fractal és que descriu objectes de dimensió fraccionària, o més ben dit, dimensió no entera.