Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? FRACTALS A LA NATURA
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal
Atractors

El que hi ha a continuació són un seguit d'imatges d'objectes amb propietats fractals que podem trobar a la natura. Probablement molt poques vegades ens hem aturat a pensar com estant fets. Els objectes naturals; la seva estructura es va repetint, i una petita part és semblant al tot, o bé quan van creixent continuen tenint la mateixa forma que de petits, com per exemple el cargol de mar.

En aquesta imatge els núvols tenen la mateixa propietat que dèiem en la introducció del fum. Canvis molt petits al principi poden fer que acabin tenint formes molt diferents, com el que passa en la meteorologia.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
   

Aquest bròquil ha estat fotografiat sencer i desfet en parts. D'aquesta manera podem observar com les petites parts del bròquil són gairebé idèntiques al bròquil enter. En la primera fotografia, no s'observa el tronc perquè queda amagat.


Els cargols de mar també estan fets amb una estructura fractal, perquè veiem que les "voltes" que van fent al créixer, són de tal manera que mantenen la mateixa forma que de petits. És per això que el cargol petit és gairebé idèntic que el gran, pel que fa a la forma.

En els arbres passa una cosa semblant al que passa en el bròquil, si agafem una branca té la forma de l'arbre, cada branca es ramifica i aquestes ramificacions tenen la forma de l'arbre sencer. Un exemple il·lustrador d'aquest fet són els bonsais. És molt més exacte estudiar l'arbre com un objecte de dimensió fraccionària, que no pas utilitzant les figures de la geometria euclidiana, com un cilindre amb una esfera a dalt, o si és un avet com un con.

En aquesta imatge el que podem veure és com la silueta d'aquests núvols prèn una forma semblant a la corba de Koch.