Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? CÀLCUL DE LA DIMENSIÓ FRACTAL
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal FOTOGRAFIES DE LA COSTA BRAVA
Atractors

MESURES / CÀLCULS / FOTOGRAFIES (Part Pràctica del Treball)

Observant aquestes fotos, podem veure la semblança entre la Costa Brava (parts on la dimensió és clarament més gran que 1) i una fractal.


En la imatge de l'esquerra, podem observar com depenent de quina escala s'hagi agafat per mesurar, s'haurà tingut en compte més entrants i sortints o menys. Aquesta imatge és d'un indret sota del massís del Montgrí.

 

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
En aquesta imatge d'Aiguagelida, també del Baix Empordà, podem observar el mateix. Depenent de l'escala del mapa, s'haurà tingut en compte més petites roques o menys. S'observa també que si la fotografia fos més ampliada, podríem veure que es repeteixen estructures semblants a la que veiem en general.

En aquesta altre imatge, a més a més, es pot observar com les onades, el núvols i els arbres, així com el perfil de la costa, també tenen forma de fractal.


Aquesta fotografia és de la platja de Pals, i podem observar que a diferència de les anteriors no té gaires entrants i sortints, és simplement una línia corba suau. És per això que la seva dimensió és molt pròxima a 1.

En les fotografies de continuació es pot veure perquè la dimensió de la costa brava és fraccionaria, i com fa un "dibuix" semblant al d'una corba fractal.

Foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto9
foto10

Així doncs, amb aquestes imatges i les que s'han vist anteriorment de les corbes fractals, queda clara la propietat fractal de la Costa Brava pel que fa a la dimensió del perfil de la seva costa, ja que s'ha provat que aquesta dimensió és més gran que 1.