Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? CÀLCUL DE LA DIMENSIÓ FRACTAL
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal DE LA COSTA BRAVA DEL BAIX EMPORDÀ
Atractors
MESURES / CÀLCULS / FOTOGRAFIES (Part Pràctica del Treball)

Ara ja sabem què és una fractal, quines són algunes de les seves aplicacions, i sobretot sabem com calcular la dimensió fractal d'un objecte.

El que faig a continuació consisteix en mesurar diferents trossos de la costa Brava del Baix Empordà, i tota la Costa Brava del Baix Empordà, en mapes a diferents escales. Un cop fetes les mesures, del que es tracta és de calcular la dimensió fractal dels diferents trossos, utilitzant la fórmula estudiada abans, per tal de comprovar que dóna un resultat no enter, i amb això demostrar que el perfil de la Costa Brava té una propietat fractal. Dels trossos triats, n'hi ha un, el de la platja de Pals, que en un principi sembla que no tindrà dimensió fractal, o que la seva dimensió fractal serà gairebé 1. Això ho creiem perquè és un espai que sembla llis. L'altre part triada és des de Palamós fins al cap de Begur, que sembla que la seva dimensió sí que serà clarament fractal, i per acabar mesuro la longitud de tota la costa del Baix Empordà.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
Un cop mesurat, del que es tracta és de trobar la dimensió fractal dels diferents trossos i del total.