Trabajo de investigación. Concursos

   
 
 

EXPORECERCA JOVE

Muestra de trabajos de investigación de chicos y chicas de 12 a 25 años, estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad. jóvenes investigadores exponen en un stand el resultado de su investigación mediante pósters, fotografías, maquetas, montajes experimentales, medios multimedia, etc.

http://www.inicecatalunya.com/

PREMIS CIRIT A LA JOVENTUT

Es concedeixen als millors treballs de recerca a l'ensenyament secundari, realitzats preferentment per un equip reduït (no superior a cinc membres) d'alumnes a partir de segon cicle d'ESO.. Els treballs podran ésser de tipus experimental o teòric, podran estar relacionats
amb qualsevol de les matèries o de les àrees dels cicles escolars esmentats i podran tenir caràcter interdisciplinari.

Hi ha dues categories de premis: els atorgats als treballs de 2n de batxillerat i els atorgats a la resta de cursos. Són un total de 70 premis als treballs per un import de 500 euros i 10 premis als centres per un import de 2.000 euros.

http://agaur.gencat.net/


PREMI JOVENTUT

Premi per a la promoció de la tasca investigadora del món juvenil. Poden optar a aquest premi les tesis o els treballs d'estudi, d'investigació o de sistematització de dades sobre la joventut en general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment dels joves de 15 a 29 anys.

http://www3.gencat.net:81/joventut/catala/jornades/jornada1.htm

PREMIS BONAPLATA

Els Premis Bonaplata per a Joves són la versió per a joves dels Premis Bonaplata, que s'atorguen des de fa set anys als millors treballs que exposen les tasques col·lectives de conservar, difondre i estudiar el patrimoni industrial. (arqueologia industrial, història industrial, antropologia històrico-industrial, sociologia històrico-industrial i economia històrico-industrial)

http://www.amctaic.org/index2.html