Gestió Documental d'un CRP amb Idealist
Suport a la Gestió de la Informació i la Documentació dels CRP (SGID)
Tornar a la pàgina inicial de SUPMED
Sumari
Darrera actualització: 16/03/2012


El Programa
L'idealist. Presentació
La instal·lació del programa Idealist V.3
Els arxius bàsics del programa
Els arxius auxiliars del programa
Funcionament en Xarxa local


Les bases
Els arxius bàsics d'una base
Els arxius auxiliars d' una base
Com crear una nova base de dades
Com definir camps i registres
La llista de paraules buides (Stopword.lst)
Els camps de vocabulari
Els camps de llista (Pick List)


Guies ràpides de referència
Manual d’ús bàsic  de l’aplicació del programa Idealist sobre les bases de dades de la mediateca dels CRP
Instruccions per fer el préstec dels materials del CRP amb les bases d'Idealist


La cerca
Cerca (Ús d'operadors boleans & [and], | [or])
Tipus de cerques
Sintaxi de cerca
Opcions de cerca. Ús dels sinònims.
El resultat d'una cerca. La llista de selecció "Hit-List"
Els diàlegs de cerca assistida U-Like


Operacions amb la "Hit-List"
Operacions amb la selecció activa (Hit List)
Com modificar manualment la selecció activa: Marcar i descartar
Consulta de la llista d'un camp
Ordenar el resultat d'una cerca. (Ordenar la Hit-List)
Apilar, desapilar, guardar i recuperar la selecció. (Hit List)
Ús de la pila com a auxiliar de cerca


Els formats
Els formats de visualització
Els formats d'exportació
Els formats d'importació
Els formats d'impressió


La programació
Com personalitzar barres de botons (macros)
Les comandes: menú, botons i arxius de comandes.
Les comandes vàlides més habituals
Operacions sobre un conjunt d'enregistraments


El préstec
La personalització del préstec
L'estadística del préstec

Històric del préstec i regeneració de la base "Prestecs"

Tasques bàsiques de manteniment dels enregistraments de la base préstec


Manteniment
Les còpies de seguretat
Recreació de les bases
Desar canvis
Esborrar fitxes
Pautes de manteniment de les bases documentals dels CRP


Enllaços
Xtec. Merlí. Guia pràctica de catalogació
Xtec. Merlí. Catàleg de recursos educatius
Xtec. Merlí. Entorn de catalogació
Xtec. Merlí. Ajuda
 
Utilitats eines i altres documents

Suport a la Gestió de la Informació i la Documentació dels CRP (SGID)