Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Sociologia i ciències socials
Naixement i evolució
Què és la sociologia?
Globalització
Classes socials
L'estat del benestar
Els agents de socialització
La família
La població
Immigració i integració
Pobresa i exclusió social
Sociologia de l'educació
Sociologia del treball
Treball i família
Sociologia política
Sociologia de la religió

SOCIOLOGIA POLÍTICA
 

 
El poder
Legitimitat
Estat
Nació
Sociologia electoral
Exercicis
Activitats


Intervenció de Manel Castells (sociòleg) a l'Acampada de maig del 2011. Plaça de Catalunya de Barcelona: COMUNICACIÓ I PODER
http://www.vilaweb.cat/noticia/3891748/20110527/manuel-castells-porucs-mon-uniu-vos-xarxa.html

 

 
Quines formes d’organització política existeixen?
De quina manera ha aparegut l’Estat?
Quina diferència hi ha entre Estat i Nació?
Què és la globalització en el món actual?

 


Poder

La Sociologia Política estudia els processos socials que tenen lloc en la distribució del poder.

Hi ha qui defineix la política, com “l’acció encaminada a la conquesta, conservació i exercici del
poder”.

Crec que és una definició molt restrictiva, si per poder entenem “govern” al nivell que sigui. Entenc per política també tota l’actuació al voltant de “la cosa pública”, és a dir, els mecanismes de participació i configuració d’opinió al voltant de la gestió pública.

En gairebé totes les relacions socials hi ha elements de política. En una empresa, en un sindicat, existeix una estructura de poder: hi ha algú que dirigeix i que marca les directrius que han de seguir els seus subordinats. En la família, en l’escola, en un club esportiu i, en general en cada nucli social existeix un ordre per l’exercici i l’acceptació del poder.

Quan parlem de política com a lluita pel poder en la societat,
ens referim al poder com a capacitat d’establir un ordre en el comportament de les persones, influir-hi o condicionar-lo. Però la política també implica l’acció d’incrementar el poder de la col·lectivitat; és a dir, l’acció tendent a augmentar la capacitat col·lectiva de fer coses per tal de satisfer les necessitats i atènyer cert grau de benestar; per exemple, augmentar la construcció d’habitatges, les prestacions sanitàries... Així, el govern de la societat no consisteix únicament en la garantia de l’ordre públic i el control social, sinó que a més comporta un conjunt d’accions per a millorar les condicions de vida de la col·lectivitat.

En l’àmbit del que és públic, el poder s’exerceix a través d’un govern. El govern és un concepte que pot emprar-se en dos sentits: com a ordre polític o com el grup humà que governa. Un govern requereix l’existència d’un territori sobre el qual exerceix un control imperatiu.

Legitimitat. Avui dia, en el món democràtic occidental es tendeix a considerar que un govern que s’assenta en el consens i l’acceptació de la majoria dels ciutadans és legítim; mentre que un govern que s’imposa per mètodes repressius en contra de la voluntat de la majoria, és il·legítim.

En tot tipus de govern hi ha un cert grau de consens i cert grau de coerció. La policia és un cos coercitiu, encara que resulti necessari per garantir l’ordre públic, evitar els fets delictius i protegir els drets dels ciutadans.

Però quan el poder polític s’assenta en la policia i l’exèrcit (en la força) i manca el consens dels ciutadans, aquest poder està mancat de legitimitat. El poder que es basa exclusivament en la coerció tendeix a ser inestable perquè depèn de la por en lloc de la lleialtat i tard o d’hora s’enfronta a la possibilitat d’una rebel·lió per derrocar-lo.

Els sociòlegs se solen referir al poder legítim com a
autoritat, que és una qüestió de dret i que en termes ideals, no necessita anar recolzada per la coerció o la força.

Per això Hubermas, amb un punt de vista més exigent, anomena legítim només el govern que rep un suport positiu. Altres consideren que un règim polític només és legítim si les persones governades tenen el poder de fer els canvis que desitgen.


Estat. És una estructura d’organització de la vida col·lectiva. (M. Cinta Espuny). Com a pacte social, (Veure article de Josep Fontana)

No s’ha de confondre el concepte d’Estat amb el de govern. L’Estat abasta totes les institucions i organitzacions especialitzades en les que es concentra el poder en un territori determinat. entre aquestes s’inclou el govern, l’administració pública, els parlaments, els tribunals, la policia i l’exèrcit.

Nació. Concepte en l’àmbit dels sentiments. Un vincle cultural entre un ampli grup de persones que comparteixen un sentiment didentitat en comú. (M.Cinta Espuny, 2005).

Problema amb el concepte d’Estat-Nació, estat nacional... és la forma que adopten els estats moderns. L’exemple, França resultant de la Revolució Francesa de 1789. En configurar-se com Estat-nació és neguen les tradicions culturals “nacionals”(?) anteriors. El nacionalisme estatal per configurar-se ha de negar els nacionalismes preexistents.

Hi ha estats plurinacionals com Suïssa, i també nacions que es troben desmembrades entre diversos estats sense tenir-ne un de propi, com el Kurdistan.

El nacionalisme és la reivindicació del dret a l’autonomia política per part d’una col·lectivitat humana, pel fet de compartir una identitat cultural.

A Europa les fronteres estatals s’han anat configurant a través d’un llarg procés històric que ha conduït a certes nacions a unificar-se en estats. A altres llocs del món, van ser les potències occidentals qui van imposar les fronteres estatals i això ha fet que posteriorment es produeixin greus conflictes de nacionalisme. A l’Àfrica i l’Orient Mitjà les potències colonials europees traçaren fronteres sense tenir en compte la diversitat tribal ni les identitats locals. Això ha originat nombrosos conflictes i guerres genocides.

A Europa s’han produït moviments de signe contrari. Per una banda moviments secessionistes a l’antiga Iugoslàvia i La URSS donant lloc a nous estats independents Croàcia, Eslovènia, Bòsnia, Ucraïna, Lituània, Estònia, Letònia... Per altra banda un conjunt de estats europeus han obert un procés d’unificació  que ha constituït la Unió Europea.

Altres fenòmens són els moviments nacionalistes que exigeixen autonomia política o fins i tot la independència: escocès, cors, bretó, basc, català...

L’estat unitari. Model França
L’estat compost. Estats Units, República Federal Alemanya, Espanya

 

Sociologia electoral. Presentació

El model democràtic. Sistemes electorals

La llei d'Hont
Comparació amb diversos sistemes electorals (Hont - Hare)

Exercicis:

1. Explica breument què ens intenta dir l'historiador Josep Fontana en aquest fragment.

Nada puede ser más nefasto que confundir la idea del "Estado", una comunidad de ciudadanos libres, iguales en derechos y en deberes, ligados al gobierno por un pacto social que se renueva en cada votación general, con la de la "nación", un concepto de identidad cultural que ninguna ley -ni constitución, ni estatuto- puede imponer o prohibir, porque pertenece al dominio de la conciencia.

Esa dañina mentira que es el "Estado-nación", una invención jacobina que sirvió en el siglo XIX para completar el proceso de homogeneización de algunos Estados que llevaban ya siglos por este camino, ha originado en la Europa del siglo XX millones de muertos y procesos monstruosos de limpieza étnica, que han implicado el desplazamiento de grandes masas de población.
Hay en el mundo actual unos 200 Estados y más de 2.000 etnias y nacionalidades. Empeñarse en esta malsana identificación entre el Estado y la nación podría conducir o a 2.000 guerras de independencia, con muchos millones de muertos, o a 2.000 actos de asimilación forzada y de genocidio cultural, no menos condenables. La única salida racional de una situación semejante es la del Estado plurinacional que garantice la convivencia en paz y tolerancia de etnias y naciones.

En la Palestina sometida al Imperio Otomano, que era una estructura política plurinacional, musulmanes, judíos y cristianos vivían en paz, al igual que lo hacían, en otros lugares del imperio, los griegos o los armenios. Una paz que acabó cuando el Imperio Otomano se convirtió en la nación turca y emprendió sus propias operaciones de limpieza étnica.

FONT: JOSEP FONTANA . EL PAÍS - Opinión - 15-02-2006

2. Indica les idees més importants de l'article següent

JOQUIN ESTEFANIA: El País, 30-03-2006. Joaquín Estefanía describe los nuevos poderes del mundo global. El mercado y la 'verdad mediática' centran 'La mano invisible' . El País,30 març 2006
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Joaquin/Estefania/describe/nuevos/poderes/mundo/global/elpepucul/20060330elpepicul_3/Tes


Activitats

Veure la pel·lícula "Gandhi" i analitzar-la a través del següent qüestionari:

- Quin tipus d'autoritat representava Gandhi?
- Contra què va lluitar?
- Quins mètodes va utilitzar en la seva lluita?
- A partir del que has vist, creus que la societat es pot organitzar a ella mateixa? De quines possibles maneres?
- Quines formes de conflicte social apareixen al film?

 

 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es