Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
  Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 PRESENTACIÓ

Qüotidianament fem servir un bon grapat de màquines que ja han passat a formar part de la nostra vida...

Però, ens hem parat a pensar què hi ha dintre, què els hi dona "vida"?

Ara us convidem a fer-hi una ullada...i per fer-ho començarem a estudiar la unitat didàctica de la transmissió de moviment per engranatge.

 


 LA UNITAT DIDÀCTICA:  Transmissió de moviment per engranatge

Material de la UD: Aquest material està composat per un conjunt de breus textos, per definir i situar, una acurada selecció d'imatges i una variada proposta d'activitats, escrites i/o orals, per tal de obrir un espai de reflexió i posada en comú a l'entorn del les màquines i els mecanismes. 
 
Objectius: Els objectius principals d'aquesta unitat són:
  • Identificar els diferents models de mecanismes de transmissió de moviment
  • Distingir, en sistemes de transmissió, els elements motrius i els conduïts
  • Descriure amb paraules tècniques la composició interna de mecanismes senzills
  • Saber com funcionen algunes màquines senzilles
  • Entendre i valorar l'utilització de símbols normalitzats
 
Orientacions: Aquest material s'acompanya d'una Guia per al professorat on trobareu orientacions i pautes de treball per tal de facilitar la utilització i aprofitament d'aquests materials.
PC: unitat cd
PC: unitat cd