Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 L'ENGRANATGE

Nom: Engranatges rectes
 

Descripció: Els engranatges rectes són el tipus més comú d'engranatge. Les dents són rectes i els eixos de les rodes dentades del sistema són paral.lels  (veure la imatge)

 

 LA IMATGE

Detall d'engranatges rectes

 

 EL COMENTARI

Recomanació: Els engranatges rectes s'acostumen a utilitzar com la tria més recomanable per velocitats baixes, per evitar problemes de soroll.
 
Avantatges: Són fàcils de trobar i instal.lar, econòmics i eficients. Un altre aspecte a destacar és que la seva representació i estudi és més senzill que en els altres casos.
 
Inconvenient: La distància entre els eixos acostuma a ser curta.
 
Aplicació: Sovint trobem sistemes més complexos on hi participen unes quantes roden dentades d'aquest tipus. Si és el cas, direm que tenim un "tren d'engranatges"
 
 

© xavier rosell