Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 QÜESTIONARIS

Proposta de treball: Aquí tens un conjunt de qüestionaris que haurà de completar per tal de veure com portes tot el que has estudiat a aquesta unitat didàctica.
 


 LA COLECCIÓ

Abans de començar... 
  • Recorda que cal pensar dues vegades la resposta abans de marcar-la.
  • Selecciona la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:
 

Qüestionari - Identificació

Identifica els diferents tipus d'engranatges. Recorda que ja has estudiat la classificació dels engranatges al començament del tema.

   

Qüestionari - Representació gràfica normalitzada

Anàlisi de la simbologia de representació gràfica dels engranatges. Identificació dels elements i posició dels eixos de gir.

   

Qüestionari - Representació gràfica normalitzada (2)

Anàlisi de la simbologia de representació gràfica dels engranatges. Identificació dels elements i posició dels eixos de gir.

   

Qüestionari - Eixos i velocitats

Relació dels diversos tipus d'engranatges i la posició relativa dels seus eixos. Anàlisi de l'efecte dels elements del sistema sobre la velocitat de sortida.

  

© xavier rosell