Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 ENGRANATGES 

Si fem un cop d'ull al nostre enton immediat veurem que hi ha un munt de màquines.

 

Recordem que les màquines estan formades per:

  • estructura

  • mecanismes

Doncs bé, ara estudiarem un tipus de mecanisme, el format per engranatges, que ens ajudarà a entendre con funcionen moltes màquines que fem servir sovint.

 

  

 Què són els engranatges?

Els engranatges són mecanismes de transmissió de moviment que ens permeten realitzar:
  • transmissions de moviment circular a circular  
  • transmissions de moviment de circular a rectilini o v/v
 
Els engranatges són mecanismes formats per rodes dentades. aquestes s'acoblen entre elles, gràcies a les seves dents, fent possible la transmissió del moviment.
 
Les rodes dentades es caracteritzen per paràmetres com ara el seu diàmetre (d), el nombre de dents (z) i la seva velocitat de gir (n). Aquestes variables estan "lligades" per expressions matemàtiques que ens ajudaran a descriure el funcionament del sistema.
 
En funció de la combinació dels diferents elements dels sistema aconseguirem un efecte de manteniment de la velocitat, d'increment o de reducció.
 
 

© xavier rosell