Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 

 REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Com ja sabeu els diferents tipus d'engranatges tenen característiques i mides molt diverses. En ocasions, sobretot en el moment de dissenyar sistemes de transmissió de moviment, ens resulta molt útil fer servir la representació amb símbols.

 

Per tant, per fer més senzills i entenedors els esquemes que representin aquests sistemes, utilitzarem una representació gràfica normalitzada.

 

Aquí en teniu alguns exemples:

 

  
  • Representació esquemàtica d'un sistema de transmissió de moviment de cremallera

  
  • Representació esquemàtica d'un sistema de transmissió de moviment d'engrantges cònics

  
  • Representació esquemàtica d'un sistema de transmissió de moviment de cargol sense fi

  
  • Representació gràfica esquemàtica d'un engranatge helicoidal

  


© xavier rosell