Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 L'ENGRANATGE

Nom: Engranatges de roda i cargol sense fi
 

Descripció: El conjunt està format per un vis sense fi i una roda dentada. 

 
Els eixos: Aquest sistema permet la transmissió de moviment entre eixos que es tallen i que acostument a tenir una diferència de 90º.
 

 LA IMATGE

Detall d'un cargol sense fi o vis sense fi

 

 EL COMENTARI

Hem de tenir present...: La majoria dels sistemes "roda i cargol sense fi" tenen una característica que no tenen la resta de sistemes d'engranatges. Així, els cargols sense fi poden fer girar fàcilment els engranatges acoblats però aquestos díficilment faran girar el vis sense fi. Aquest aspecte ens pot servir com a "sistema de fre i seguretat" i ens pot assegurar que el moviment de conversió només tindrà un "camí".
 
Limitació: Un aspecte que hem de controlar és el de la fricció del "vis sense fi" que pot provocar un important desgast d'aquest element.

© xavier rosell