Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 L'ENGRANATGE

Nom: Engranatges cònics
 

Descripció: Els engranatges cònics s'utilitzen bàsicament per transferir potència entre els eixes que s'intersecten.

  Els engranatges cònics "normals" tenen els dents rectes i alineat paral.lels a la línia que senyala el con que generaria la figura. En canvi els engranatges cònics espirals tenen els seus dents formant línies corves (veure la imatge)

 

 LA IMATGE

Detall d'engranatges cònics espirales


 EL COMENTARI

Recomanció: Els engrantges cònics són la millor opció en el cas de sistemes on els eixos de les roden dentades es tallin. 

 

Limitació: Poden arribar a ser sorollosos a altes velocitats.

 

Limitació: En ocasions són difícils de trobar i no es poden fer servir en sistemes amb eixos paral.lels.

    

 

Detall d'engranatges cònics

 

 

© xavier rosell