Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 L'ENGRANATGE

Nom: Engranatges de cremallera
 

Descripció: El conjunt està format per una barra amb dents i una roda dentada.

 

Funcionament: El sistema permet la conversió de moviment rotatori a línial i viceversa.

Quan la roda dentada gira, engrana amb les dents de la barra i aquesta es desplaça seguint un moviment rectilini.

Tenim, però, una altra opció. Podem iniciar el moviment des de la barra i d'aquest manera, finalment, moure la roda dentada.

 

 LA IMATGE

veure l'animació? Veure animació

 

 EL COMENTARI

Recordem: La barra dentada i el pinyó/engranatge s'utilitzen per la conversió de la rotació en moviment linial i viceversa.
 
Exemple: Un dels exemples més interessant d'aquest tipus d'engranatges és el sistema de direcció d'un cotxe. El volant, en ser girat, fa que roti un engranatge que s'acobla a les dents d'una barra dentada. En funció del sentit de gir del volant aconseguirem que la barra es desplaci cap a la dreta o l'esquerra i això afectarà a la direcció del cotxe.
 
Exemple: Si ens fixem una mica podem trobar també aquest sistema de transmissió de moviment a les portes metàl.liques de parkings i garatges. I fins i tot el tenim a la porta automàtica de molts instituts.

 

 

© xavier rosell