Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 

 
 ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA - Una visita virtual

Coneixement del medi social i de l'entorn

  • Saps que és "un cremallera"? Com creus que funcionarà?

  • I del "cremallera de Núria", què en saps?

 

    

 Per ajudar-te a respondre aquestes preguntes et proposem una visita virtual a la web de la Vall de Núria.

© xavier rosell