Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 

 CLASSIFICACIÓ

Els engranatges es classifiquen en funció de la posició relativa dels seus eixos. Segons aquest criteri podem trobar els següents tipus d'engranatges:

 

  
 • Engranatges Rectes

  Quan giren sobre eixos que són paral.lels entre ells. Les dents són paral.leles a l'eix.

 
 • Engranatges Cònics

  Quan giren sobre eixos que es tallen. L'angle de tall acostuma ser de 90 graus, és a dir, els eixos són perpendiculars.

  
 • Engranatges Helicoidals

  Quan giren sobre eixos que són paral.lels o s'encreuen.

  Les dents estan disposades en forma d'hèlix.ampliar imatge

 

  
 • De cremallera

  Quan engrana una barra dentada i una roda dentada. Tenim una conversió de moviment circular a rectilini i v/v.

  

  

 

© xavier rosell