Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 PROBLEMES

Proposta de treball: Aquí tens un conjunt de problemes curts que haurà de treballar per tal de posar a prova tot el que has estudiat a aquesta unitat didàctica.
 


 LA COLECCIÓ

Proposta de treball

 • Calcula la freqüència de gir de sortida (n2)  i la relació de transmissió (i) d'un sistema de transmissió de moviment com el de la figura següent:

z1= 50 ; z2=125

n1=100 rpm

 

 

 • Un mecanisme reductor de velocitats fa girar la roda motriu a 40 rpm i la de sortida a 30 rpm. Dibuixa el sistema i calcula la relació de transmissió.

    

 • Un sistema de transmissió per roda dentada fa girar la roda conduïda de 20 dents a 150 rpm. Sabem que la relació de transmissió del sistema és de 2,5. Calcula:

  • La freqüència de gir de la roda motriu (n1)

  • El nombre de dents de la roda motriu (z1)

    

 

 

Si vols tenir aquestes preguntes en format paper, aquí tens la versió PDF. 

Si no tens l'adobe acrobat o el vols actualitzar clica aquí.

 
 

© xavier rosell