Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 QÜESTIONS

Proposta de treball: Aquí tens un conjunt de qüestions que haurà de treballar per tal de posar a prova tot el que has estudiat a aquesta unitat didàctica.
 


 LA COLECCIÓ

Abans d'entrar en matèria... 
 • Què  entenem per un mecanisme de  transmissió en un conjunt mecànic?
 • Posa dos  exemples de transmissions que coneguis?
 • Posa dos exemples  de transmissions per engranatges?

 
Com t'ho faràs per... 
 • Dissenya (fes un croquis) i explica com haurà de ser un sistema de transmissió de moviment per tal que:
  • transfereixi el moviment però sense que canvïi el sentit de gir
  • tranfereixi moviment però amb canvi de sentit de gir
  • transfereixi moviment però amb canvi del pla de gir

   

 • Dissenya (fes un croquis) i explica com haurà de ser un sistema de transmissió de moviment per tal que:
  • augmenti la velocitat de gir sense canviar-ne el sentit
  • augmenti la velocitat de gir amb canvi de sentit de gir
  

 

Si vols tenir aquestes preguntes en format paper, aquí tens la versió PDF. 

Si no tens l'adobe acrobat o el vols actualitzar clica aquí.

  
 

© xavier rosell