Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 L'ENGRANATGE

Nom: Engranatges helicoidals
 

Descripció: Els engranatges helicoidals tenen les seves dents formant un angle en relació a l'eix.

Es tracta d'un tipus de roda dentada que ens permetra moltes possibilitats d'acoblament. Trobarem sistemes on els eixos seràn paral.lels (veure la imatge), però també n'hi haurà de casos on es tallin o es creuin. 

  

 LA IMATGE

Detall d'engranatges helicoidals


 EL COMENTARI

Avantatge: Per la seva forma, hi ha més superfície de contacte que en el cas dels rectes de manera que podran realitzar més esforços.
 
Avantatge: Permeten treballar a velocitats més grans que en el cas dels rectes i amb molt menys soroll
 
Limitació: Són més difícils de trobar  i són molt més cars que els rectes.
 

© xavier rosell