Enrera
Índex de continguts
Recursos TIC a l'educació infantil
 
 
  Segons el contingut temàtic
 
Mòdul 1: Organització de l'aula
Mòdul 2: Treball per projectes
Mòdul 3: Racons i tallers
Mòdul 4: Festes al llarg de l'any
Mòdul 5: Altres esdeveniments
Mòdul 6: Calaix de sastre

Segons el programa utilitzat

 
PROGRAMARI: CD-ROM:

Segons el maquinari utilitzat

 
  Enllaços a webs
 

Tutorial del KidPix 4: http://www.xtec.net/satis/ra/kidpix/kidpix/index.htm  (m2: p4)

 

 

 
Amunt