Logo XTECLogo del Departament d'Educació

Material per al professorat

En aquesta secció podeu trobar la guia del professorat. Aquesta guia la podeu imprimir o veure sencera en un document (Material professorat, text íntegre).

Com que l'Unitat Didàctica "El mapa de la Vergonya" està dividida en tres blocs d'activitats, tindreu accés a cada activitat en documents separats. En els documents de cada activitat trobareu:

 1. Els objectius didàctics que es pretenen aconseguir
 2. Les competències que es treballen
 3. La temporalització (aproximada)
 4. Els materials necessaris
 5. La proposta de realització
 6. Les orientacions didàctiques pel seu desenvolupament
 7. L'avaluació (si s'escau), incloent-hi "El meu diari"

 • Text íntegre

 • Bloc 1
  • Activitat 1
  • Activitat 2
  • Activitat 3
  • Activitat 4
  • Activitat 5

 • Bloc 2
  • Activitat 1
  • Activitat 2
  • Activitat 3
  • Activitat 4

 • Bloc 3
  • Activitat 1
  • Activitat 2
  • Activitat 3
  • Activitat 4
  • Annex 2  

 • Taulell del Joc pel desenvolupament

 • Instruccions del joc

 • Plantilla de la Cacera del tresor