Omet navegació

El processador de text

En aquest apartat parlarem de:

 • El processador de text
 • ToolTip (finestres emergents)
 • Llistes de definicions
 • Finestra de diàleg
 • Efectes Especials
 • Fòrmules matemàtiques

El processador de text

IMPORTANT:
El processador de text no és un iDevice sinó que és un aspecte comú que comparteixen tots ells. Ell sol és capaç d'oferir moltes possibilitats per a l'enriquiment del text i una òptima visualització de la informació.

Processador Text
Processador Text (CC0)

En aquest apartat destacarem només aquells aspectes més significatius o singulars del processador, ja que la majoria d'utilitats són les habituals en un processador de text: família de lletra, grandària, negreta ...

Seguirem l'ordre de la imatge que trobem a la part superior.

 1. Zona de Títol: Espai per a escriure el títol de l'iDevice i per seleccionar la icona que voldrem que acompanyi al títol.
  Fent clic a la icona   accedirem a una galeria d'icones. Aquestes poden variar depenent de l'estil que estiguem utilitzant en el nostre projecte. Veieu un exemple:
  Paquet d'icones
  Paquet d'icones. Paquet d'icones (CC0)
 2. Zona de menú: com és habitual el menú textual dóna accés a opcions que trobem en format icona, ara bé, voldríem destacar alguns aspectes especials:
  • Possibilitat d'accedir al codi CSS (Edita >> Edita l'estil CSS). Això vol dir que podrem donar al text que estem escrivint format CSS igual que si estiguéssim editant una pàgina web amb HTML.
  • Podem utilitzar una plantilla o dissenyar-la, per exemple per escriure un article a dues columnes, des del menú (Insereix >> Plantilla).
  • Existeix una opció inusual en un editor de text: es pot crear un petit "joc del penjat" des del mateix editor de text (Insereix>> Joc del penjat).
  • Si dominem HTML podem editar el codi generat des del menú (Eines >> Edita el codi font).

 3. Zona de configuració de text: trobem les eines habituals de selecció de lletra, color, fons, mida ... Caldria destacar la selecció de diferents tipus d'encapçalaments predissenyats a l'apartat "Paràgraf".

 4. Zona de configuració de text (2): en aquest apartat trobem les icones d'alineació de text, creació de llistes numerades o amb pics, sagnat, creació d'enllaços i tres altres recursos que destacarem:
  • Paquet d'iconesAquesta icona ens permetrà afegir una línia extra després d'un efecte acordió, pestanya, paginació (ho veurem més endavant) per sortir de l'espai que conté l'FX i seguir escrivint.
  •  La icona "Llista de definicions" la veurem en un apartat específic. Permet fer llistes de paraules que porten associat un text; aquest es mostra o oculta a voluntat.
  •  Hi ha dues icones per a la creació de cites, una citant l'autor/a i una altra sense.

 5. Zona d'edició, efectes i multimèdia: trobem les opcions de fer i desfer, tallar, copiar, enganxar, enganxar sense format, embedir codi, crear fórmules matemàtiques, afegir imatge, vídeo, so... Però trobem altres opcions que veurem a continuació d'aquest text:
  • Indicador de funció (ToolTip) 
  • Finestra de diàleg 
  • Efectes 

 6. Zona d'escriptura: espai per escriure i visualitzar el contingut (també es pot veure el codi generat).

 7. Retroalimentació: aquesta opció ens permet afegir un botó (al qual podem canviar el nom). Aquest botó permet a l'usuari accedir a un text, en principi ocult, que afegeixi informació, doni una pista, faci un aclariment, etc.

 8. Edició de l'iDevice: des d'aquest espai podem confirmar els canvis realitzats, desfer-los, esborrar-los, moure l'iDevice o, fins i tot, desplaçar-lo a altre apartat del projecte. 

ToolTip (finestres emergents)

Amb la icona ToolTip  ens apareixerà una finestra amb tres pestanyes que ens permetrà associar a un text una finestra emergent. Podrem configurar si la finestra és:

 • Tipus Text
 • Tipus Definició
 • Tipus Pàgina  

Aquestes finestres estaran dotades d'un títol i contindran un text que podrà tenir diferent comportament depenent del tipus de finestra escollida.

Per fer desaparèixer la finestra podem treure el ratolí de sobre de la paraula o bé clicar sobre la icona de la creu. A més, podem escollir diferent tipus de color, ombra o arrodoniment de les vores a l'hora de definir la finestra. 

ToolTip 01

ToolTip 01 (CC0)

 ToolTip 02
ToolTip 02 (CC0)
 ToolTip 03
ToolTip 03 (CC0)

En el següent text es poden apreciar algunes de les combinacions possibles amb ToolTip.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Tipus definició +

tancament sense botó +

obertura a la mateixa finestra Groc +

arrodonit + ombra

Llista de definicions

Aquesta icona ens permet crear llistes de definicions. Funcionen de la següent manera: en fer clic sobre la paraula es desplega la seva "definició". Amb els botons + - despleguem  o amaguem el text associat a tots els termes de la llista.

Seqüència

Definició de seqüència

Bucle

Definició de bucle

Condició

Definició de condició


Aquest recurs ens permet presentar diferents tipologies de contingut: un glossari, un índex, un apartat de preguntes freqüents... 
Configurar-ho és tan senzill com fer clic sobre el botó "Llista de definicions" i editar el text per defecte. S'afegeixen noves paraules amb la icona .Si necessites sortir de l'espai creat per la llista de definicions per afegir text a sota, caldrà fer clic al botó  

Finestra de diàleg

 La "Finestra de diàleg" ens permet associar informació a una part del text.

 1. Seleccionem una part del text i fem clic a la icona 
 2. Omplim els camps requerits a la finestra emergent (Finestra diàleg 01).
 3. L'aspecte final el podreu visualitzar a la segona imatge (Finestra diàleg 02). 
  Finestra diàleg 01
  Finestra diàleg 01 (CC0)
  Finestra diàleg 02
  Finestra diàleg 02 (CC0)

  Gràcies al fet que es poden afegir etiquetes HTML es pot configurar de forma avançada i afegir tot tipus de continguts a la finestra emergent.


Farem servir aquest recurs per afegir informació adicional sense sortir de l'àrea de navegació.

Efectes especials

 La icona "Efectes" permet presentar el text amb diferents efectes per tal de millorar la seva presentació:

 • Acordió
 • Pestanya
 • Paginació
 • Carrusel
 • Línia de Temps
FX_Selecció
FX_Selecció (CC0)

Efecte acordió

Veieu l'efecte que s'aconsegueix (el podeu veure en funcionament a la secció "iDevices") a la següent animació:

Efecte acordió
Efecte acordió (CC0)

Per aconseguir-ho caldrà:

 1. Fer clic al botó i escollir l'efecte Acordió
 2. Escriure el text amb l'estructura que desitgem. Un cop escrit, caldrà convertir el text que volem que funcioni com a "Apartat" l'estil "Encapçalament 2" (automàticament es visualitzarà dins una caixa negra). Si en editar, no podem sortir de la caixa generada, farem clic al botó  per tal de generar un paràgraf al final que ens permeti sortir.

  Efecte acordió
Efecte acordió (CC0)

Efecte Pestanyes

Pestanya 1

Contingut pestanya 1

Pestanya 2

Contingut pestanya 2

Pestanya 3

Contingut pestanya 3

Per aconseguir aquest efecte calen les mateixes passes que a l'efecte anterior.

Efecte Paginació

Veieu a la següent animació l'efecte que s'aconsegueix (el podeu veure en funcionament a la secció "Instal·lació >> Windows"):

FX Pestanyes
FX Pestanyes (CC0)

Per aconseguir aquest efecte són necessàries les mateixes passes que s'han seguit en els efectes anteriors.

Efecte Carrusel

Sempre s'aconsegueix l'FX amb la mateixa forma d'editar.

Efecte Línia del Temps

Dècada 90'

Barcelona 92'

Es commemoren els XXV jocs de l'era moderna

Atlanta 96'

Es commemoren els XXVI jocs de l'era moderna

Dècada 00'

Sidney 00'

Es commemoren els XXVII jocs de l'era moderna

Atenes 04'

Es commemoren els XXVIII jocs de l'era moderna

Beijin 08'

Es commemoren els XXIX jocs de l'era moderna

Dècada 10'

Londres 12'

Es commemoren els XXX jocs de l'era moderna

Rio 16'

Es commemoren els XXXI jocs de l'era moderna

Aquest interessant efecte només té una diferència respecte als anteriors: els apartats es generen amb "Encapçalament 2" i els subapartats amb "Encapçalament 3".

Fórmules matemàtiques amb LaTeX

Per aquells docents que necessitin un potent editor de fórmules matemàtiques els deixem aquest enllaç on s'explica com implementar el motor d'edició de fórmules LaTeX a eXeLearning.