Omet navegació

Rúbrica

Les rúbriques permeten tant a alumnat com a professorat fer l'avaluació d'un procés complex o un projecte. El professorat tracta de definir diferents criteris d'avaluació fent una gradació d'assoliment.  Així doncs, utilitza una graella on pot definir en un eix què és el que es vol avaluar i en l'altre eix es detalla el grau d'assoliment d'aquell ítem.

Les rúbriques són de gran utilitat per a l'alumnat perquè permeten saber:

 • Quins són els objectius del procés, projecte o tasca.
 • Què s'espera que acabi fent, resolent, coneixent.
 • Com ha de realitzar la tasca, la gradació d'acompliment d'aquesta.

A la següent animació es pot apreciar diferents elements bàsics en la creació de rúbriques:

Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica (Domini públic)

A la rúbrica podem personalitzar els següents apartats: 

 • El títol
 • Ítems a valorar
 • Grau d'assoliment
 • Descriptors
 • Puntuació de cada descriptor
 • Moviment de columnes i files
 • Afegir o eliminar columnes i files
 • Amb l'enllaç "aplica" accedim a un document que ens permet imprimir la rúbrica i fer una petita edició d'aquesta.
Rúbrica 02
Rúbrica 02
Rúbrica 02 (Domini públic)

Rúbrica

Competències Scratch

Rúbrica d'exemple (4x4)
 Assoliment Excel·lentAssoliment NotableAssoliment SatisfactoriNo assoliment
Llenguatge ComputacionalLa proposta és completa i s'ha enriquit amb elements extres. (4)El programa té tots els conceptes proposats i funciona correctament. (3)Funcionament correcte del programa tot i la manca d'elements necessaris per obtenir una proposta completa. (2)El programa no té les instruccions mínimes necessàries per funcionar correctament (1)
Interface: escenari i objectesEls escenaris i objectes a més de tenir un funcionament totalment correcte han estat editats i/o originals. (4)Els escenaris i objectes són adients, tenen una bona ubicació, interacció i es reinicialitzen correctament. (3)Els escenaris/objectes són adients, però presenten alguna mancança pel que fa a ubicació, interacció o reinicialització. (2)El programa està mancat d'objectes/escenaris necessaris o la seva selecció no s'adequa a la proposta. (1)
Originalitat PropostaHi ha diferents aspectes originals que milloren el projecte i es transfereixen coneixements previs que completen la proposta. (4)Es presenta algun aspecte original que millora la proposta. (3)Es busquen aspectes originals, però aquests són molt bàsics o han perjudicat la jugabilitat, estètica del projecte o la finalització de la proposta. (2)La tasca és limitada. Presenta els elements mínims sense proposar cap millora personal. (1)

Xavier Eguiguren. Rúbrica d'exemple (4x4)

 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova