Omet navegació

Qüestonari amb SCORM

A diferència del Qüestionari d'Elecció Múltiple, el qüestionari SCORM s'utilitza per avaluar l'assoliment de continguts sense el condicionant de la realimentació. El qüestionari SCORM és usat sovint quan l'alumne ja ha après i practicat amb la informació o habilitat.

IMPORTANT:
Aquest tipus de qüestionari permet a Moodle recollir les dades en el seu qualificador, de manera que aquesta queda enregistrada.

Qüestionari amb SCORM

Qüestió

Quina de les següents fulles s'anomena acicular?

Respostes

Qüestió

Quina d'aquestes fulles rep el nom de cordiforme?

A B C

Respostes

A

B

C

Habilita el javascript