Omet navegació

Selecció múltiple

L'activitat de selecció múltiple té un comportament molt similar a la pregunta d'elecció múltiple, però aquesta permet escollir més d'una opció correcta possible. Com es pot comprovar, l'ús del botó "Mostra realimentació" està més pensat per al suggeriment i la complementació d'informació que per al reforç positiu o negatiu

Selecció múltiple

Qüestió

Would and Used to – past habits and repeated actions

More than one option is possible

In the morning he _______ sit on the front porch and read.

Respostes

used to

would

was

Realimentació

Qüestió

I _______ wear glasses when I was at university.

Respostes

didn't use to

wouldn't

would

Realimentació