Omet navegació

Lloc Web

Exportació Lloc Web

Mode estàndard

Hi ha una opció per defecte que ens permet exportar sense el Mode avançat seleccionat.

Mode no avançat
Llicència: CC0

Quan exportem com Lloc Web, se'ns demana un espai dins el nostre disc dur on ubicar el projecte. Llavors, eXeLearning crearà una carpeta i, dins d'ella, col·locarà tots els fitxers necessaris (imatges, texts, etc.). Només caldrà fer clic a l'arxiu "index.html" que trobarem dins la carpeta per poder accedir a tot el material. El web tindrà un menú navegable (per defecte a l'esquerra) que ens permetrà accedir a tot el contingut.

Aquest format és vàlid per a pujar-ho a un espai web o, per exemple, desar-ho a un llapis memòria USB i gaudir del material allí on vulguem.


Mode avançat

Amb el mode avançat seleccionat podem accedir al menú "Exporta": Fitxer>>Exporta>>Lloc web i trobar opcions alternatives.

Mode avançat
Llicència: CC0
Exportació Mode avançat
Llicència: CC0

Opcions amb el Mode avançat activat:

Carpeta autodesplegable:

No és res més que l'opció que hem vist a l'opció per defecte (sense el Mode avançat activat).

Fitxer ZIP:

Tot i que l'estructura que es genera és la mateixa que la que trobem a l'opció anterior, el fet de trobar-se en un únic arxiu comprimit facilita l'enviament per correu electrònic, l'emmagatzematge com a còpia de seguretat o la seva pujada al núvol.

Pàgina única:

És una opció semblant a la utilitzada per imprimir el projecte. La diferència està en el fet que crea un web (html), però el contingut es troba en una única pàgina web sense índex; la pàgina acostuma a ser molt llarga i els continguts es mostren uns sota els altres.