Omet navegació

QUÈ ÉS EXELEARNING?

En aquesta secció

  • Què és eXeLearning?
  • eXeLearning i els REO

QUÈ ÉS EXELEARNING?

  • És un programari de codi obert (Open Source) que permet crear contingut web sense conèixer HTML5 o d'altres llenguatges web.
  • És una eina multiplataforma, és a dir vàlida per a Windows, MacOs i Linux. Cal destacar que per a Windows i Linux existeixen unes versions lleugeres que poden ser instal·lades en un llapis de memòria.
  • Facilita la creació d'un arbre de continguts i la possibilitat d'inserir contingut multimèdia, activitats d'autoavaluació i altres elements web.
  • Permet l'exportació del contingut creat a diferents formats. Així doncs es pot generar una pàgina web (HTML), un paquet SCORMIMS Common Cartridge, un fitxer de text, un fitxer ePub3 (llibre electrònic), etc.

NOTA:
eXeLearning es pot utilitzar des d'un lloc web propi o un servei d'allotjament de pàgines web en format d'exportació HTML. En format d'exportació SCORM és ideal per a importar-ho a un LMS com Moodle. Actualment ja està operativa una versió en línia a Escholarium dins l'LMS de la Junta d'Extremadura i s'està treballant per a poder oferir d'una versió en línia per a tots els usuaris/es. 

Open source és un terme que originalment es referia a Open Source Software (OSS). El codi Open Source està disenyat per a ser públic i accessible. Això vol dir que qualsevol el pot veure, modificar i distribuir.

HTML5 és un estándar que serveix com a referència del software que connecta amb l'elaboració de pàgines web en les seves diferents versions, defineix una estructura bàsica i un códi (denominat HTML) per a la definició de contingut d'una pàgina web, como pot ser text, imatges, vídeos, jocs i d'altres.

Un LMS és un sistema de gestió d'aprenentatge en línia desenvolupat en un entorn virtual, al qual s'accedeix gràcies a una conexió a internet, en el qual podem aprender i formar-nos.

ExeLearning i els R.E.O.

ExeLearning és l'eina perfecta per a la creació de REO (Recursos Educatius Oberts). Permet crear una Seqüència de Contingut Digital i mitjançant l'estàndard SCORM es pot implementar en un LMS (Learning Management System) com és Moodle.

D'aquesta manera aconseguim un material educatiu que té totes les característiques necessàries per ser considerat un REO:

  • Ha de ser de domini públic
  • Ha d'estar publicat amb una llicència oberta que permeti l'accés gratuït als materials.
  • Ha de permetre el seu ús, adaptació i redistribució sense restriccions o unes restriccions mínimes.