Omet navegació

Pregunta d'elecció múltiple

Tot i que a primera vista, les preguntes d'elecció múltiple semblen adients per avaluar l'usuari, hem de pensar que aquest format no recull cap dada i, per tant, només dona feedback al mateix alumnat. Per tant, hauríem de valorar fer-ne un ús que hauria d'estar encaminat a presentar diferent tipus de conceptes i interactuar amb les eleccions fetes pels usuaris.

Fixeu-vos en l'exemple: a la primera proposta es proposarà la cerca de més informació, en canvi, a la segona, l'objectiu és comprovar coneixements sense recuperar cap valor.

Activitat interactiva: Elecció múltiple

Per configurar aquest iDevice és necessari:

  1. Posar un títol a l'activitat.
  2. Escriure una pregunta.
  3. Afegir diferents opcions.
  4. Assenyalar l'opció correcta.
  5. Incloure una realimentació (opcional).
  6. Afegir més preguntes (opcional).
  7. Acceptar.
  8. Elecció Múltiple 01Elecció Múltiple 01 (CC0)
Elecció Múltiple 02
Elecció Múltiple 01 (CC0)

Exemple d'activitat d'Elecció múltiple

Qüestió

La forma d'aquestes fulles la forma de quin objecte et suggereix?

Llicència: CC0

Respostes

Una llança

Unes agulles

Un cor

Una mà

Realimentació

Qüestió

Quin planeta del Sistema Solar té més satèl·lits?

Respostes

Venus

Júpiter

Saturn

Realimentació