Omet navegació

iDevices d'informació textual

En aquesta secció:

Dividirem la informació en dos paquets:

 1. iDevices d'informació textual
  1. Text lliure
  2. Objectius
  3. Coneixements previs
  4. Nota
 2. Sindicació de notícies RSS

En el primer apartat, en forma de carrusel, s'explica breument quatre opcions d'inserció de text que ofereixen diferents possibilitats.

Per una altra banda mostrem un exemple d'iDevice RSS. Un RSS és una sindicació a un canal d'informació. Afegint l'enllaç del canal obtenim una actualització a temps real de les notícies o post que ofereixi aquell canal. A l'exemple, es pot veure el canal de novetat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

IMPORTANT: Amb els iDevices Text, Text Lliure (sense capçalera) es poden cobrir la majoria de necessitats textuals de qualsevol projecte. La resta d'iDevices de text formen part de paquets ja en desús que no afegeixen cap funcionalitat significativa. L'iDevice "Tasca" és similar al de "Text" però ens permet especificar la durada d'una activitat i el tipus d'agrupació.

Tipus d'iDevices d'informació textual

Els iDevices que aporten informació textual tenen un funcionament molt similar entre ells i afegeixen petites variacions d'un a l'altre. En aquest "carrusel" us presentem els més habituals: 

IMPORTANT: Si no trobes un iDevice concret, recorda seleccionar "Mode avançat" i comprova si a "iDevices disponibles" està seleccionat.

Sindicació de notícies: iDevice RSS

Aquest contenidor permet afegir al projecte la publicació de contingut web actualitzat. Aquesta informació es distribueix mitjançant arxius i canals RSS.

Afegir aquest iDevice és molt senzill:

iDevice RSS
iDevice RSS (CC0)

Primer cal seleccionar-lo d'entre els contenidors que trobem a "Altres Continguts". Si no el trobeu, caldrà comprovar a "iDevices disponibles" si el tenim seleccionat. Per fer-ho, recorda tenir el "Mode avançat" seleccionat.

Llicència: CC0A continuació caldrà buscar un canal RSS que ens interessi. Qualsevol cercador és útil per trobar contingut sindicat. Molts blocs també tenen un enllaç a la "url" que distribueix les seves "entrades".

Finalment, cal configurar l'iDevice:

 1. Posar un títol
 2. Afegir l'URL seleccionat i "Carregar".
 3. Opcionalment es pot afegir alguna opció.
 4. Check.
iDevice RSS
RSS iDevice (CC0)