Omet navegació

PRIMERES PASSES

En aquesta secció:

 • Com crear l'estructura arbòria del nostre projecte.
 • Importància de la compleció de les metadades i altres propietats del projecte.
 • Selecció d'un Estil.
 • Desar el Projecte.

ESTRUCTURA ARBÒRIA:
Fa referència a la xarxa de pàgines que tindrà el nostre projecte. Aquestes pàgines estan organitzades de manera jeràrquica, de manera que penjaran d'una pàgina arrel. De cadascuna d'aquestes en poden aparèixer encara unes altres.

Com crear l'estructura arbòria

Estructura arbòria
Estructura arbòria (CC0)

En aquesta animació podeu veure com es crea, molt senzillament, l'estructura arbòria de les pàgines que tindrà el projecte.

Cal anar a l'arrel i "Afegir pàgina" per crear un "Tema". Si dins d'aquest tema volem crear una subpàgina, haurem d'afegir una pàgina estant sobre del Tema (no sobre de l'inici). Amb els "Apartats" passa el mateix, es creen estant situats sobre de la "Secció".

En qualsevol cas, amb els botons inferiors podem corregir errors. Podem "pujar" o "baixar" dins el menú un "Tema" o "Secció", podem convertir un "Apartat" en "Secció" (o a l'inrevés).

Finalment, amb l'opció "Canvia nom", pots donar un nom a cadascuna de les pàgines i subpàgines del projecte.

Ja estem preparats per afegir contingut.

Propietats del Projecte

A la part central de la pantalla tenim dues pestanyes:

 • La pestanya 'Contingut' ens permet editar els iDevices i veure com està quedant el projecte.
 • La pestanya 'Propietats' ens permetrà introduir informació rellevant del projecte en tres apartats:

Paquet

Propietats Projecte

Paquet:

Permet registrar els detalls generals del projecte, com són el títol, autor i descripció. També ens permet reanomenar com volem anomenar (per defecte) els diferents nivells de pàgines i subpàgines. (Tema, Secció, Apartat).

 • Títol del Projecte: permetrà incloure el títol que apareixerà a la part superior de la pàgina creada.
 • Imatge de fons de la capçalera: imatge que es mostrarà a la part superior esquerra de les pàgines del projecte.
 • Autor: permet incloure el nom de l'autor/a del projecte.
 • Llicència: dóna opció d'indicar el tipus de llicència del projecte. Ofereix una llista de diferents modalitats de Creative Commons.
 • Peu de pàgina: permet incloure un peu de pàgina a tot el projecte.
 • Descripció: permet fer una breu descripció del projecte.
 • Taxonomia: dóna l'opció de modificar la taxonomia de l'arbre de continguts.

Metadades

Propietats Metadades

Tots els dipòsits de documents que la humanitat ha generat (biblioteques, arxius), han necessitat mecanismes per descriure els documents que apleguen, amb l'objectiu que puguin ser recuperables i gestionables. Internet s'ha constituït espontàniament en la biblioteca de referència universal, i el volum ingent i progressivament creixent de la informació que aplega, fa necessàries fórmules que agilitzin la consulta amb opcions de cerca cada cop més precises. Per contribuir a aquesta tasca s'han definit diversos estàndards de metadades.

De forma sintètica podem definir les metadades com: dades sobre les dades. Les funcions bàsiques de les metadades són la identificació, la descripció i la descoberta o recuperació de recursos. Les metadades són, doncs, dades sobre altres dades. Són la versió Internet de la informació que els bibliotecaris han posat tradicionalment als catàlegs, i l'aplicació més comuna és la informació descriptiva de recursos Web.

A diferència de les fitxes dels catàlegs bibliotecaris, amb un marcat caràcter estàtic, les metadades en suports digitals són continguts amb capacitats dinàmiques, susceptibles d'enriquir-se contínuament. Per exemple enregistrant les interaccions dels usuaris amb els recursos: el nombre de vegades que es visualitza o descarrega un contingut, les anotacions i comentaris dels usuaris sobre un recurs o l'evolució de les diferents versions d'un document.

Exporta

Propietats Exporta

La pestanya "Exportar" facilita una mínima configuració de l'exportació a SCORM.

"Afegeix els enllaços Següents / Previs dins dels SCOs?"

Seleccionant aquesta opció, l'SCORM generat inclourà els elements "Anterior | Següent" per facilitar la navegació dins el paquet SCORM. Aquests elements són afegits per defecte quan s'exporta com a pàgina Web.

"Vols incloure el fitxer d'exportació de lloc web?"

A ExeLearning tenim per una banda el fitxer ".elp" per a poder editar i després una sèrie de formats d'exportació. Escollint aquesta opció quan exportem a SCORM aconseguim que ExeLearning pugui editar directament l'arxiu ".zip" generat. Així doncs, si pel que sigui, perdem el fitxer ".elp" original, l'SCORM publicat ens serveix de còpia de seguretat.

Propietats Projecte (CC0)

...

Selecció d'un Estil

eXeLearning ens permet escollir entre diferents tipus d'estils o visualitzacions. També ens permet dissenyar el nostre propi estil (es mostrarà com fer-ho en un material més avançat). Tots els estils són responsiusaixò vol dir que s'adapten a la resolució de tota mena de pantalles (ordinadors, tauletes, mòbils).

Cal que escolliu l'estil que millor s'adapti estèticament al vostre projecte. Per seleccionar el disseny visual del projecte, cal desplegar el menú "Estils".

Estils
Estils (CC0)

A les següents imatges podeu visualitzar una imatge prèvia de tres propostes estètiques.

Desar el projecte

Quan iniciem un projecte és altament recomanable ubicar-ho en una carpeta específica i que aquesta contingui alguna/es subcarpetes per als fitxers vinculats: imatges, documents i altres.

Com és habitual a qualsevol programari, necessitarem "Anomenar i Desar" en una primera instància i "Desar" en ocasions posteriors. Una singularitat d'eXeLearning és que ens recorda, quan portem estona treballant i no hem desat la tasca, que cal anar desant la tasca. Acceptar el recordatori tindrà el mateix efecte que fer la seqüència "Fitxer" >> "Desa".