Omet navegació

INTERFICIE

En aquesta secció:

  • Visió global de la interfície i els seus apartats
  • Galeria d'imatges

Visió Global de la Interficie

Visió Global Interficie
Visió Global Interficie (CC0)


A la imatge superior diferenciem quatre apartats:

  1. (Groc) El menú general. On trobarem les opcions d'obrir, tancar, desar, exportar, importar, canviar les diferents visualitzacions, configuració i ajuda.
  2. (Vermell) Creació de les pàgines i gestió d'apartats i subapartats.
  3. (Verd) Selecció d' iDevices. Petits applets que donaran a Exelearning diferents possibilitats (text, multimèdia, interactivitat, retroacció, tasques ...). Si el "mode avançat" està seleccionat, la visualització és més completa.
  4. (Blau) Part central, on es visualitza el resultat que s'està obtenint. També s'editen les pàgines i els iDevices. Conté dues pestanyes que permetran donar informació i metadades al projecte; Contingut i Propietats