Omet navegació

Qüestió Veritat/Mentida

iDevice Veritat / Mentida

IMPORTANT:
Cal recordar que l'objectiu d'aquest tipus d'activitat és suggerir, fer deduir, fer investigar i acompanyar en la cerca de contingut que no pas avaluar els coneixements previs o adquirits.

Aquest contenidor és molt senzill de configurar:

Veritat/Mentida
Veritat/Mentida (CC0)

1. Anomenar l'iDevice.

2. Descriure les instruccions generals de l'activitat.

3. Escriure l'afirmació (Qüestió) que es vol plantejar.

4. Definir si és veritat o mentida.

És molt recomanable utilitzar les opcions següents:

Veritat/Fals opcions
Veritat/Fals opcions (CC0)

A la realimentació es poden afegir comentaris per reforçar la idea o complementar-la amb altres dades.

La pista ens permet orientar la resposta. D'aquesta manera la decisió és més reflexiva i basada en conceptes presentats a l'alumnat.

Exemple d'activitat: Qüestió Veritat/Mentida

A l'espai no hi ha so per culpa de la manca d'atmosfera. Les ones sonores no poden propagar-se perquè no hi ha cap gas que les transporti, però això no vol dir que no hi hagi més so a l'univers: si viatgem a un altre lloc del cosmos on hi hagi atmosfera sí que hi haurà so. Sabies que a Mart el so seria més agut?

Posem a prova els teus coneixements sobre idees d'astronomia:

Qüestió 1

En foradar-se el vestit espacial d'un/a astronauta, la persona pot sobreviure encara uns 10 minuts.

Pista

Recorda que a l'espai exterior no hi ha atmosfera.

Qüestió 2

Els planetes poden circular per l'espai sense tenir una estrella per orbitar.

Pista

Parlem de planetes encara que estiguin fora del nostre Sistema Solar.