Omet navegació

CONEGUEM EXELEARNING

OBJECTIUS D'AQUEST MATERIAL

  • Conèixer aquesta eina: ExeLearning.
  • Descobrir les seves possibilitats i característiques principals.
  • Ser capaç de crear un projecte amb ExeLearning.
  • Exportar en diferents formats el projecte elaborat.
  • Integrar activitats provinents d'altres eines.