Omet navegació

Estàndard Educatiu

Exportació a Estàndards Educatius

Veiem quins són els estàndards educatius d'exportació que permet realitzar ExeLearning:

Scorm 1.2

SCORM són les sigles per a Sharable Content Object Reference Model. Es tracta d'un conjunt d'especificacions per a desenvolupar, empaquetar i distribuir material educatiu en qualsevol moment i lloc. SCORM aconsegueix que aquest material sigui: Reutilitzable, Accessible, Interoperable i Durador.

 • Reutilitzable
  Flexibilitat d'incorporar components educatius en múltiples aplicacions i contextos. SCORM proporciona una manera uniforme d'empaquetar continguts. També aporta especificacions per a meta-dades que donaran informació detallada sobre els continguts i facilitaran la seva localització. Finalment, garanteix la comunicació entre els continguts i els LMS (Learning Management System) que permet la compatibilitat entre cursos produïts amb eines diferents i plataformes de diferents autors.

 • Accessible

  Capacitat per localitzar i accedir a components d'aprenentatge situats en un lloc remot i subministrar-los a altres localitzacions.

  SCORM resol el requisit d'accessibilitat proporcionant una manera estàndard d'empaquetament de continguts com a objectes reutilitzables i d'autocontingut. Cada objecte s'associa amb un conjunt de metadades també estandarditzades que descriuen els continguts facilitant les cerques.

 • Interoperable
  Fa referència a l'habilitat de poder utilitzar en diferents plataformes components educatius creats amb eines diferents i des de qualsevol ubicació. SCORM respon a aquest requeriment estandarditzant de comunicació entre els LMS (Learning Management System) i els objectes de contingut, especificant com s'ha d'afegir i empaquetar el contingut.

 • Durador
  Capacitat d'un component educatiu de fer front als canvis tecnològics sense un redisseny, reconfiguració o necessitat de sobreescriure el codi.
  Scorm
  Scorm (CC0)


Scorm 2004

Cal dir que se sol utilitzar més la versió SCORM 1.2 que la SCORM 2004 tot i que aquesta ha millorat les seqüències i navegació entre continguts. A més, permet impedir l’accés a determinats elements del curs en funció de resultats anteriors.

Hi ha tres canvis principals a SCORM 2004: separació d'estats, interaccions de lectura i escriptura i seqüenciació.

SCORM 1.2 té un valor per mantenir l’estat de la lliçó: ‘lesson_status’. Aquest valor pot mostrar: passar, fallar, completar, incomplet, explorar o no intentat. Això no era l’ideal, ja que els instructors volien saber, per exemple, si l’alumne havia superat tota la lliçó (completat) però no havia aprovat el test (fallat). SCORM 2004 va abordar aquests problemes dividint lesson_status en ‘complete_status’ (completat / incomplet) i ‘success_status’ (aprovat / fallit). També es va millorar el control sobre el control de nombre de respostes, de manera que podia impedir que l'usuari tingués una última oportunitat i no pogués respondre de nou una pregunta.

En general, hi ha una raó per la qual la majoria del contingut d'eLearning encara es crea per a SCORM 1.2: funciona i, en general, compleix els requisits de seguiment de moltes organitzacions.

Paquet de contingut IMS

IMS Content Packaging, va ser creat per IMS Global Learning Consortium, entitat formada per més de 190 organismes del camp de l'educació, per establir estàndards de continguts d'eLearning. 
IMS és un paquet de continguts que no permet el seguiment de preguntes i respostes, ni envia una qualificació a la plataforma, com sí que succeeix amb SCORM. És útil quan volem estructurar un paquet d'objectes d'aprenentatge, però no necessitem un seguiment del progrés de l'alumnat.

Common Cartridge

Commons Cartridge (IMS CC) és una especificació per a empaquetar i descriure continguts digitals d'aprenentatge. És una mena d'SCORM però desenvolupat pel IMS. Sol ser utilitzat per alguns LMS com Blackboard, molt implementat a EEUU. Està pensat per a entorns on els rols Tutor/a i Participant estan força definits. 

IMPORTANT:

Cal tenir present que els IMS són expositius. Això vol dir que serveixen per mostrar informació a l'alumnat. En canvi, els objectes SCORM permeten activitats interactives que el LMS (Moodle) pot recollir i integrar al qualificador.

Cal recordar, però, que només els "Qüestionaris SCORM" poden exportar aquest tipus d'informació. Exceptuant aquest aspecte, no apreciaríem grans diferències entre un paquet SCORM i un IMS importats a Moodle.