Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració de Pintura
Intervencions

3r curs


Alumna durant el procés d’observació dels clivellats en una pintura sobre tela, mitjançant la lupa binocular.

Alumna durant la realització d’un proces de neteja mecànica amb bisturí en una pintura sobre tela del segle XVII.

Alumna durant el procés de reintegració pictòrica d’una pintura sobre tela.

   


4rt cursProcés de consolidació-fixació de la capa pictórica mitjançant espàtula calenta amb temperatura controlada, i cola orgànica, d’una pintura a l’oli damunt taula del segle XVII.

Detall del procés de retoc amb reintegració cromàtica discernible (Tratteggio), d’una pintura a l’oli damunt taula del segle XVII.


Reforç del suport de fusta. Muntatge de travessers mòbils d’alumini, en una pintura a l’oli damunt fusta del segle XVII.