Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementaria
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Conservació i Restauració de Pintura
Tallers
Taller de pràctiques de Restauració i Conservació de Pintura

3r


El taller de 3r curs de Conservació-Restauració de Pintura està dedicat a la conservació i restauració de pintura sobre tela (de caballet). Durant el curs, cada alumne desenvolupa les tasques d’aprenentatge pràctic en una pintura original, on apren, a més a més d’identificar les degradacions i a dterminar-ne les causes, a aplicar els processos d’intervenció més adients en cada cas, rebent a l’hora una formació teòrica contínua.

El taller disposa de:

> Taula calenta de baixa pressió
> Taula de succió
> Lupa binocular
> Espàtula d'aire calent ("Leister labor")
> Espàtula calenta
> Microabrasímetre
> Microsoldador
> Aparell de banys Maria
> Làmpades de reintegració
> Lupa amb llum UV
> Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)

4rt curs

En el taller es tracten obres pictòriques tradicionals i actuals amb diferents procediments pictòrics damunt suports de fusta, metall, vidre, etc., i pintures murals.
El taller està dotat de la infrastructura necessària per l’estudi i el tracatment d’aquests suports.

Disposa de:

> Espàtules calentes digitals
> Llapis de vapor
> Làmpades d’UV
> Làmpades de retoc
> Micromotors
> Serres de calar
> Eines de fusteria
> Eines per a la pintura mural
> Lupa binocular estereoscòpica amb càmara de vídeo incorporada (comú 2n i 3r)
> Polidores orbitals
> Aire comprimit
> Aerògraf
> Torn de fusteria
> Taula de gats
> Espàtula d’aire calent (“Leister labor” )

>Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)