Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
QUÈ SÓN ELS AD. ALIMENTARIS?
   

       Es pot començar d'una forma planera dient que, en general, el consumidor entén per additiu tot aquell "producte químic" que hom afegeix voluntàriament als aliments per causes que poden ser més o menys justificades.
       Cal pensar que l'additiu no és un invent modern. L'home prehistòric cercà ja mitjans per a conservar els aliments. Es tenen coneixements que 3.000 anys a. C se n'empraven com a mínim tres tipus: la sal, els fums i els llevats. Els egipcis, amb una cultura molt més sofisticada, acolorien i afegien espècies als seus menjars. Repassant la història es troben tota mena de referències, moltes vegades imprecises, de receptes i fórmules on s'esmenten substàncies tan diverses i algunes inversemblants, com ara el sofre, l'argila, el guix, la cendra de fusta, les algues o els sucs de plantes, que segons sembla servien per condicionar o cobrir aliments.
       A mesura que passen els anys i augmenten els coneixements sobre noves substàncies, moltes d'elles arriben a emprar-se en el aliments a vegades de bona fe, però no sempre. Cal pensar que, encara que la intenció de fer servir una nova substància fos honesta, els coneixements que d'ella se'n tenien eren totalment empírics.
       A mitjans del segle XIX el s mètodes de control assequibles eren totalment insuficients per verificar les substàncies noves que s'anaven incorporant als aliments, la qual cosa comportà tota menta de fraus. A principis dels segle XX els estaments sanitaris d'alguns països prenen consciència del caos a què pot arribar tal situació. Les mesures que adopten tenen com a única finalitat la repressió del frau. Actualment amb una visió més àmplia, i sense subestimar cap dels perjudicis que pot desencadenar un mal ús dels additius, els esforços dels organismes nacionals i internacionals estan centrats prioritàriament a estudiar les implicacions sanitàries, vistes no solament des d'un pla toxicològic sinó també nutricional. Aquest plantejament a nivell mundial, és el que ha orientat tota una sèrie d'organismes que vers diferents aspectes tenen cura dels additius alimentaris.
Torna al nivell superior