Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
ANÀLISI DE DIETES
 
Dietes d'aprimament Dietes relacionades amb l'esport Conclusió de l'analisi
 

       Bé, aquí comença realment la meva tasca. Per anàlisi de dietes, en el meu treball, s'entén la mesura de les calories, les proteïnes, els lípids i els hidrats de carboni que pot aportar el menú d'un dia d'una dieta. Aquesta mesura la faré amb les dades d'una taula de composició dels aliments que m'indica la quantitat exacta d'aquests nutrients i que es podrà consultar en el dossier adjunt al treball on hi haurà els annexos. Un cop tingui feta la mesura, calculant i sumant la quantitat de calories i de tots aquests nutrients, pesant o saben el pes gairebé exacte de cada un dels aliments, intentaré extreure'n conclusions. És una dieta equilibrada? Què podria passar si la seguim? La podem dur a terme durant molt de temps?
       Faré l'anàlisi de deu dietes d'aprimament, cinc d'elles elaborades per metges o extretes de llibres seriosos de dietètica i cinc d'elles extretes de revistes de moda; i a continuació, analitzaré també tres dietes relacionades amb l'esport, una per a exercici físic en general i dues adequades per als que practiquen el culturisme.
       Per fer més fàcil la comparació entre elles les he numerat fent tres grups, dos per les dietes d'aprimament (un per a les de metges i llibres i l'altre per a les de les revistes) en què les numeraré fins a cinc i un grup amb les que estan relacionades amb l'esport, numerant-les fins a tres.
       Així doncs, el que he fet ha estat agafar els grams aproximats de cada un dels aliments d'un dia de cada una de les dietes, i amb les taules de composició dels aliments he calculat les calories i els grams, calories i percentatges de proteïnes, lípids i glúcids. Llavors, la teoria anterior em permetrà de establir conclusions i de dir quines són les dietes més o menys adequades.Torna al nivell superior