Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
EL PES IDEAL
   

        Com podem saber si el nostre pes és d’ideal? Com podem saber si estem grassos realment o només ens ho sembla? Doncs hi ha una manera de fer-ho anomenada " Índice de Quetelet" o B.M.I. (Body Mass Index) que defineix la relació entre el pes i la talla al quadrat, i que és molt útil, perquè al introduir la talla, serveix per a totes les edats. La fórmula és la següent:

Índex = Pes (en Kg.) : Alçada2 (en m)

        El seu valor normal és de 20 a 25 en els homes i de 19 a 24 en les dones. Fins a un 30, existeix sobrepès , més de un 30 suposa obesitat, i si l’índex sobrepassa el 40, aquesta obesitat és molt preocupant i greu. Aquesta definició no correspon a l’ordre estètic sinó mèdic, és a dir, que no correspon amb la moda, sinó amb la salut; una persona que estigui dintre dels nivell normals d’aquest índex no tindrà cap mena de problemes de salut relacionats amb aquest tema, però potser, el seu cos no serà com els dels grans models de la televisió, ja que segurament aquests, tenen un índex força inferior al 20 o al 19, segons si són homes o dones.

        Aquesta fórmula i aquests números establerts, m’han permès calcular l’índex de cada alumne per després classificar-los en grups, fer els percentatges i establir uns resultats.


Torna al nivell superior