Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Enquesta
   
1.-S’interessa per la seva alimentació?
No
2.-Quantes calories creu que ha d’ingerir al dia?
300 500 2500 5000 7500 9000
3.-És el mateix aliment i nutrient?
No
4.-De les següents opcions, quines són grups d’ aliments?
Làctics Pastes Formatges Feculents
5.-Engreixen les vitamines?
No
6.-El colesterol és una malaltia?
No
7.-Sap alguna enfermetat provocada per una alimentació inadequada?
8.-Què és l´anorèxia?
9.-És saludable aprimar-se ràpidament?
No
10.-És aconsellable seguir qualsevol tipus de dieta?
No
11.-Ha seguit una dieta alguna vegada?
Sí, amb control mèdic Sí, sense control mèdic No, mai


 

Torna al nivell superior