Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
CONCLUSIONS I VALORACIONS
   

        L’alimentació és una de les bases de la nostra vida, i nosaltres som els responsables de regular-la. La importància que aquesta té sobre el nostre organisme és, a vegades, inimaginable, per això, i com a humans que som, de tant en tant cometem algunes errades.

        Hem vist que els aliments ens aporten les substàncies que el nostre metabolisme necessita per a funcionar totalment bé i per això hem de seguir una dieta equilibrada que ens proporcioni tots els elements necessaris.

        Després de parlar de forma acurada de totes aquestes necessitats i del que és realment una dieta equilibrada, amb l’anàlisi de dietes, hem pogut veure que no totes són adequades, i que no ens hem de fiar d’allò que ens diu qualsevol persona, llibre o revista inexperta. D’igual manera, hem explicat els símptomes i les malalties que poden provocar tant els dèficits com els excessos de nutrients, minerals i vitamines i hem pogut observar que algunes vegades, aquests poden resultar molt greus.

        Per altra banda, hem pogut estudiar també l’interès de la gent en el tema de l’alimentació i el seu coneixement. Les enquestes que he realitzat, que simplement eren un conjunt de preguntes més o menys bàsiques i que s’haurien de saber, ens han permès de valorar una mica què sap la població. Tot i que algunes de les respostes han estat incorrectes, no podem dir que la gent sigui massa ignorant, ja que la majoria de persones han contestat bé a les preguntes més lògiques. Pràcticament tots saben mínimament el que s’ha de saber, però ara allò important, és que ho posin en pràctica.

        Per complementar tot aquest estudi, crec que ha sigut interessant calcular les relacions pes-alçada d’alguns alumnes del institut perquè amb les gràfiques que han resultat es pot veure amb un sol cop d’ull la situació en què estem. Com deia abans, la major part dels alumnes estudiats es cuiden força, o almenys, estan dintre del que seria el pes ideal. Han sortit molts poc casos amb sobrepès i obesitat i cap cas que presenti una obesitat preocupant, però potser sí que no hauríem de deixar de banda aquells alumnes que consten com a massa prims perquè aquest és un problema actual i causat per la moda del moment; i si és moda o no estar prim, no importa, allò important és sobretot la nostra salut, no val la pena jugar-se la vida per una simple moda.

        Així doncs, cal tenir al cap que l’acció de menjar, no és només un plaer, sinó una necessitat. S’ha de portar una dieta o una alimentació que consti de tot el que he explicat i que s’adapti a cada persona de forma específica, ja que no tots som iguals.

        Bé, per acabar, i esperant haver-vos convençut de tot això, només dir-vos una última cosa: ALIMENTEU-VOS AMB SALUT!!!

Ves a la benvinguda