Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
QUÈ ÉS UNA DIETA?
   

      El mot dieta prové del llatí "diatea" que significa gènere de vida, allò que es dóna per a viure i règim de menjars particularment prescrits per a un malalt. Dieta és per tant, l'alimentació ordenada, racional i estudiada que rep una persona, sana o malalta, amb l'objectiu de contribuir al manteniment de la seva salut.
      Podríem dir que una dieta és una manera de menjar ja que cada país o regió té una dieta i aquestes no han de ser forçosament ni per aprimar-se, ni per engreixar-se ni per realitzar una determinada activitat física, sinó simplement per poder sobreviure. Està clar que tots ens hem d'alimentar i també està clar que ho fem de diferents maneres. Els catalans tenim unes costums alimentàries però aquestes són diferents a les franceses, a les angleses i a les americanes. Per tant, una dieta no és només un règim que ens permeti perdre pes, sinó que és la forma que tenim d'alimentar-nos i de donar al nostre cos els nutrients necessaris.
      S'ha de tenir en compte que els règims són modificacions de la dieta que normalment portem i que, el que estem fent en realitat, és canviar la nostra manera de menjar per una de nova, és a dir, canviar una dieta per una altra que ens convingui més. Això no vol dir però, que els règims o les dietes d'aprimament hagin de tenir mancances, qualsevol dieta ha de ser equilibrada, ha de tenir unes determinades condicions i ha d'aportar al cos una determinada quantitat de nutrients, per tal de que el nostre organisme funcioni de forma adequada. Així doncs, haurem de definir què és una dieta equilibrada i descriure els elements que la componen.


Torna al nivell superior