Ves a l'índex
 
Clica per saber els objectius del treball
Necessitats nutritives i alimentàries
L'alimentació
La nutrició
Additius alimentaris
Additius autoritzats
Les dietes
Què és una dieta?
La dieta equilibrada
L'engany de les dietes
Anàlisi de dietes
Condicionants de les nec. nutricionals
 
 

      Hi ha molts factors que poden condicionar les necessitats nutricionals, entre elles parlarem dels que més poden afectar: edat, sexe i activitat física.Torna al nivell superior