MATERIALS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I DE CATALUNYA

Temes del segle XIX

La crisi de l'Antic Règim a Espanya (1808-1833)
La Monarquia Hispànica i Catalunya a la segona meitat del segle XVIII (actualitzat) Obrir

Espanya davant la REvolució Francesa (1789 - 1808) (actualitzat)

Obrir
La invasió napoleònica i la Guerra del Francès (actualitzat) Obrir
Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812 (actualitzat) Obrir
El regnat de Ferran VII: absolutisme i liberalisme (actualitzat) Obrir
La independència de les colònies americanes (actualitzat) Obrir
La fallida de la Hisenda i la qüestió dinàstica (actualitzat) Obrir
La configuració de l'Estat liberal a Espanya (1833-1874)
Les Regències i La Primera Guerra Carlina (actualitzat) Obrir
L'inici de la revolució liberal i la desamortització (actualitzat) Obrir
Els corrents ideològics del segle XIX: el liberalisme (actualitzat) Obrir
L'època del govern del moderats i la crisi del règim (actualitzat) Obrir
El Sexenni Democràtic (1868-1874)
La Revolució de 1868 (actualitzat) Obrir
La Monarquia d'Amadeu I de Savoia (actualitzat) Obrir
La Primera República Espanyola i el final del sexenni (actualitzat) Obrir

 

Transformacions agràries i procés industrialitzador (S. XIX)
La demografia espanyola i catalana del segle XIX (actualitzat) Obrir
Transformacions i crisis en l'agricultura espanyola (actualitzat) Obrir
Vapor i cotó a la indústria catalana (actualitzat) Obrir
La siderúrgia i la construcció del ferrocarril (actualitzat) Obrir
Proteccionisme o lliurecanvi: la política econòmica del XIX (actualitzat) Obrir
Resum sobre l'Economia espanyola durant el segle XIX (actualitzat) Obrir
Societat i moviments socials al segle XIX
Els canvis socials a les classes dirigents: nobles i burgesos (actualitzat) Obrir
La transformació de les ciutats (actualitzat) Obrir
El naixement de l'associacionisme obrer (actualitzat) Obrir
Revolucionaris a Espanya: marxistes i anarquistes (I) (actualitzat) Obrir
Revolucionaris a Espanya: marxistes i anarquistes (II) (actualitzat) Obrir

 

L'època de la Restauració Borbònica
La Restauració i la Constitució de 1876 (actualitzat) Obrir
Les bases del sistema de la Restauració (actualitzat) Obrir
La política del torn dinàstic i les seves oposicions (actualitzat) Obrir
La Guerra de Cuba: el final d'un Imperi (actualitzat) Obrir
Crisi i proteccionisme a finals del segle XIX (actualitzat) Obrir
Orígens i consolidació del catalanisme polític
La Renaixença i els orígens del catalanisme polític (actualitzat) Obrir
De Valentí Almirall a les Bases de Manresa Obrir
La Lliga Regionalista i el catalanisme conservador Obrir

 

Altres materials d'interès per a la Història d'Espanya dels segles XVIII i XIX
Arbre genealògic dels Borbons espanyols Obrir
L'economia espanyola del segle XIX (esquema cronològic) (actualitzat) Obrir
L'època de la Restauració Borbònica: fases polítiques de 1875 a 1931 Obrir

 

Tornar al Portal