Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Recull de fitxes

 

DOCUMENT
TEMA
DESCRIPCIÓ
F_traspas_secundaria_v2.doc Organització Model de fitxa del tutor per fer el traspàs de primària a secundària
Acta_seminari_psicopedagogia.doc Organització Model d'acta del seminari de psicopedagogia
F_llistat_traspas_EP_ESO.doc Organització Model de fitxa-resum del traspàs de primària a secundària
F_peticio_servei_psicopedagog.doc Organització Full de demanda servei psicopedagog
F_planicar_seguiment.doc Planificació Full per a planificar les demandes i peticions ateses
F_Model_fitxa_ACI.doc Planificació Model de fitxa per a confeccionar una ACI (mínims a assolir l'alumne/a)
F_model_seguiment_ACI.doc Seguiment Full de seguiment de l'alumne/a
F_entrevista_alumne.doc Seguiment Model d'entrevista de l'alumne/a
F_absentisme.doc Seguiment Protocol d'absentisme
F_llistat_alumnes_nee_seguiment.doc Seguiment Full resum dels alumnes que s'ha fet seguiment i/o atenció
F_contracte.doc Seguiment Full de contrate pegagògic. Compromís de l'alumne/a
Projecte de mediació Mediació Projecte de mediació
Guia_mediacio.doc Mediació Guió passos a fer
F_planicar_mediacio.doc Mediació Planificació dels casos
F_recull_dades_mediació.doc Mediació Recull de dades cada part
F_acta_mediacio.doc Mediació Acta des acords
F_informe_mediacio.doc Mediació Informe final
Model d'informe del psicopedagog UEC Proposta sol.licitud
Model d'informe del director UEC Proposta del director
Model acord dels pares UEC Conformitat dels pares 

Joan M. Cruz - 2007